Baggeren op Zee

baggerschip, grijpkraan, baggeren op zee, baggerschepen, zee, baggerenDe werkzaamheden die nodig zijn om zand, slib of andere lagen van de zeebodem af te halen noemt men baggeren op zee.  Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

Daarna moet het zand of slib op een andere plek gedumpt worden, ook hier zijn verschillende manieren voor. Dit heeft te maken met verschillende factoren waarmee je met baggeren op zee te maken hebt. Denk aan bijvoorbeeld waterdiepte of type bodem (zand of rots).

Type baggerschepen

Om met alle verschillende factoren efficiënt om te gaan zijn er veel verschillende soorten baggerschepen in deze branche te vinden. Alle diepwater baggerschepen zijn voorzien van een dynamic positioning system om nauwkeurig positie te houden.

Baggerschip met hydraulische arm

Dit type schip kan op positie blijven met behulp van spudpalen, en graaft door middel van een hydraulische graafarm voornamelijk naar klei en slik.

Grijperkraanbaggerschip

Is een grote variant van het baggerschip met hydraulische arm. Denk aan een grote kraan met een grijp graafbak die grond van de bodem graaft. Dit wordt gestort in eigen ruim of naar een langszij liggende bak.

Sleephopperzuiger

sleephopperzuiger, baggerschip, baggeren, baggeren op zee, baggerschepen

Dit is een vrij varend schip dat zand, slib of stenen van de grond kan zuigen. Dit wordt gedaan door middel van ontzettend sterke pompen. Over het algemeen is een sleephopperzuiger zelf ladend en lossend.
Een sleephopperzuiger kan op verschillende manieren van haar opgezogen lading afkomen.

  • Dumpen: Het schip kan naar een andere locatie varen en de luiken openen. Op deze manier stort ze het zand of klei ergens anders
  • Persen: Doordat de sleephopper zuiger ontzettend sterke pompen heeft kan ze er ook voor kiezen om de lading te verpompen via een leiding.
  • Rainbowen: Op deze manier wordt de lading gelijk naar buiten via de boeg gepompt.
  • Kraanwerk: Er kan ook gekozen worden om de lading te lossen met behulp van een kraan. Bijvoorbeeld als de lading schoon zand is wat weer voor de zandhandel gebruikt wordt.

Snijkopzuiger

Dit is een schip wat door middel van een roterende snijkop materiaal van de zeebodem los snijd. Wordt voornamelijk gebruikt bij havens of vaargeulen

Stenenstorter

Een schip dat op de benodigde locatie de stenen kan storten door middel van de luiken te openen. Dit wordt voornamelijk op ondiep water gedaan.

Valpijp stenenstorter

Om stenen te storten op diep water moet men gebruik maken van een valpijp principe. De schepen moeten voorzien zijn van een Dynamic Positioning system. Dit is nodig om precies de stenen op de juiste locatie te kunnen storten. Men stort stenen voornamelijk om kabels of leidingen te beschermen. Het grootste valpijpschip ter wereld is van Jan de Nul en heet de Simon Stevin.

Waterinjectie baggerschip.

Dit is een baggerschip dat water onder lagedruk de bodem inspuit. Op deze manier kan bijvoorbeeld zand verplaatst worden.

Baggeren op zee is een bijzondere branche binnen de scheepvaart. Het is niet te vergelijken met de koopvaardij. Echter uitvoerend werk op zee wordt wel gedaan in de offshore en visserij.