OFFSHORE DRILLING.

Omdat het boren naar aardolie of aardgas in de offshore drilling een gevaarlijke bezigheid kan zijn, stelt men hoge eisen aan iedereen en al het materieel. Onder andere documentatie en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn punten die 100 procent in orde moeten zijn. Een van de grootste spelers op het gebied van offshore drilling is Transocean.

HET PROCES

aardolie of aardgas, olie of gas, seismisch onderzoek, offshore drilling, continentaal platHet gaat in de offshore drilling om aardgas of aardolie uit de grond te kunnen halen. Hier is een serie activiteiten voor nodig. Het begint met het opsporen. Dit gebeurt aan de hand van seismisch onderzoek en de interpretatie van de onderzoeksgegevens. Om te controleren of er daadwerkelijk olie of gas aanwezig is, wordt een proefboring gedaan.

Indien er olie of gas bevestigd is wordt er een installatie gebouwd  om de olie of gas af te voeren naar een ontvangststation. Hoe zo’n installatie eruit ziet ligt aan de waterdiepte. Op ondiep water zoals op de Noordzee zijn dit platformen die op de bodem staan. Op diep water zijn dit bijvoorbeeld FPSO’s. De afkorting staat voor Floating Production Storage and Offloading.

Wanneer het veld leeg is, wordt de installatie verwijderd en wordt de locatie weer achtergelaten zoals deze was aangetroffen. In Nederland gaat het verreweg in de meeste gevallen om het vinden van gas.

ONSTAAN OLIE EN GAS NOORDZEE

In sommige bronnen of velden worden zowel aardolie als aardgas gevonden. In andere velden zit alleen aardolie. Dit heeft te maken met de aardlagen die gedurende miljoenen jaren boven het restmateriaal zijn gevormd.

HET NEDERLANDS CONTINENTAAL PLAT

Binnen de grenzen van het Continentaal Plat heeft een kuststaat het alleenrecht op exploitatie van bodemschatten, zowel op als in de bodem.

VERGUNNINGEN

Als een onderneming naar aardolie of aardgas wil zoeken, zijn daar vergunningen voor nodig. Dit geldt ook voor productie en opslag hiervan.

SEISMISCH ONDERZOEK

Voor het vinden van aardolie of aardgas wordt seismisch onderzoek verricht. Met seismisch onderzoek kunnen de verschillende lagen in de aardkorst in kaart worden gebracht.

BORINGEN naar aardolie of aardgas

Om zeker te weten of er aardolie of aardgas in de bodem zit, wordt altijd eerst een proefboring uitgevoerd. Op de plek waar gas wordt vermoed, wordt een boortoren geplaatst. Lees meer.

PRODUCTIE

Als er na de proefboring voldoende aardgas in de grond blijkt te zitten, kan de productiefase starten. Hiertoe worden één of meerdere productieputten geboord.

VERWIJDERING

De richtlijn is om binnen twee jaar na beëindiging van de productie de productieputten te verlaten. Ook moet men dan installaties verwijderen.